Thursday, June 4, 2009

TALASANGGUNIAN

A. AKLAT

Aist G. at Mostow J. 2000, “Paper Presented at Fifth International Conference on
Intelligent Testing” (Loan Number 7118-ph) page 23
Arabejo, Anita K. (2004), “Sining ng Komunikasyon” Trinitas Publishing Inc. 
Quezon City
Dorothy, T. (1994), “Reading Research and Instruction”
TeddyTapper Publishing Inc.Manila Philippines


B. JOURNAL

Santiago, E. (2000), “Ang Sining ng Pakikipagtalastasan sa Kolehiyo” 
National Book Store Inc. Festival Mall Alabang, Muntinlupa City
Gutierrez, Daniel C. (1990), “Tsismis at Pagsusuri sa Wastong Pakikinig”
 Banlic Elemtary School, Principals Office, Modern Teacher, page 169


C. DI-NALATHALANG BABASAHIN

Piscasio, Agnes A. (1995), “Mga Pagsasanay sa Paglinang ng mga Kasanayan sa Pagbasa sa Filipino.” 
 Di-Nalathalang Tesis. Polytechnic University of the Philippines


No comments: