Thursday, June 4, 2009

Baby Thesis in Filipino ! 2nd sem

PASALITANG PAGBASA SA WIKANG FILIPINO
SA MGA PILING MAG-AARAL 
SA
 IKALAWANG BAITANG NG MABABANG PAARALAN NG BANLIC, 
BANLIC, CALAMBA CITY, LAGUNA
PANURUANG TAON: 2008-2009:

“ISANG PAGSUSUSURI”


PROYEKTO 

IPINASA KAY

GNG. REMELYN ALNARU
GURO


BILANG PAGTUPAD
SA KINAKAILANGANG PROYEKTO
SA FILIPINO
PARA SA PAGTATAPOS NG 
IKALAWANG SEMESTRE SA 
UNANG TAON SA KOLEHIYONina:

ANDAM, ANNA GRACE
LINGA, JOMAR
ABELLANO, ERIC

i
PASASALAMAT
Ipinaaabot ng mga mananaliksik ang aming taos-pusong pasasalamat sa mga taong walang sawang sumubaybay at tumulong sa pagsasakatuparan ng pagsusuring ito:
 Sa Punongguro ng Mababang Paaralan ng Banlic, Gng. Juanita R. Rima ang taong nagbigay pahintulot sa amin upang gumawa ng simpleng pag-aaral at pagsusuri sa mga mag-aaral ng Ikawalang Baitang ng Mababang Paaralan ng Banlic.
 Kina Gng. Amelita M. Padua ng II-Acacia, Gng. Barbara M. Capusi ng II-Narra, Gng. Milagros M. Portugal ng II-Yakal at Gng. Carolina T. Limbot ng II-Mahogany na silang tumulong sa amin upang makapili ng mga mag-aaral na bibigyan ng pagsusuri, at kay Gng. Sheryl A. Garcia ng VI-Ipil-Ipil na siyang nagbigay-daan upang sa naturang paaralan kami magsagawa ng pagsusuri. 
 Kay Bnb. Concon Aguilla ng Pamantasan ng Cabuyao na nagbigay suporta upang makahiram ng mga aklat na nagamit namin mula sa silid-aklatan doon.
 At higit sa lahat sa Poong Maykapal na nagbigay ng kaalaman at pagmamahal sa aming mananaliksik.ii

PAGHAHANDOG

Ang pag-aaral na ito ay hindi maisasakatuparan
ng wala ang mga taong gumabay at tumulong
sa aming mga mananaliksik
Ang pag-aaral na ito ay taos puso naming inihahandog una,
sa Poong Maykapal, ikalawa,
sa mga taong tumulong lalo na sa mga guro
ng Mababang Paaralan ng Banlic,pangatlo,
kay MAM REMZ 
at sa lahat ng mga batang mag-aaral ng Banlic 
na siyang nagsilbing inspirasyon upang matapos ang pagsusuring ito.
MARAMING SALAMAT PO!

iii

TALAAN NG NILALAMAN


PAMAGAT . . . . . . . . . . i
PASASALAMAT . . . . . . . . .ii
PAGHAHANDOG . . . . . . . . .iii
MGA TALAAN NG NILALAMAN . . . . . . .iv

KABANATA 1 – SULIRANIN

A. Introduksyon . . . . . . . .01
B. Paraan ng Pag-aaral . . . . . . .02
C. Saligang Teoretikal . . . . . . .03
D. Saligang Konseptwal . . . . . . .05
E. Paglalahad ng Suliranin . . . . . . .07
F. Kahalagahan ng Pag-aaral . . . . . .10
G. Sakop at Delimitasyon ng Pag-aaral . . . . .11


KABANATA 2 – REBYU NG MGA KAUGNAY AT LITERATURA

A. Dayuhang Literatura . . . . . . .13
B. Lokal na Literatura . . . . . . .14
C. Dayuhang Pag-aaral . . . . . . .16
D. Lokal na Pag-aaral . . . . . . .17
E. Sentesis . . . . . . . . .17

KABANATA 3 – METODOLOHIYA NG PANANALIKSIK

 A. Disenyo ng Pananaliksik . . . . . . .18 
 B. Sample Population o Mga Respondents ng Pag-aaral. . . .18
 C. Sample Technique o Paraan ng Pagkuha ng mga Datos . . .19
 D. Research and Instruments o Instrumento sa Pagkuha ng Tally Sheet .20
 E. Data Questionaires o 
Paglalahad ng ng mga Datos at ang interpretasyon nito. . .20

KABANATA 4 – PAGLALAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON
 
 A. Paglalagom . . . . . . . . .26
 B. Buod ng Natuklasan . . . . . . .27
 C. Konklusyon . . . . . . . .29
 D. Rekomendasyon . . . . . . . .31iv
No comments: