Sunday, August 30, 2009

Ang Komposisyon

Ang Komposisyon

Ang simpleng pagsulat ng natatanging karanasan, pagpapakahulugan sa pangyayari, paglalahad ng opinyon, at pagpuna ay ilan lamang sa maituturing na komposisyon.

Mula pa sa elementarya hanggang sa kolehiyo, ang pagsulat ng komposisyon ay isa sa mga kasanayang nililinang. Masasabi kung gayon na ang mga mag-aaral sa pamantasan ay familiar sa pagsulat ng komposisyon.

Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagsulat ng Komposisyon

Paksa
Pamagat
Panimula
Pangwakas

Iba pang Sangkap na Mahalaga sa Komposisyon

* Kaisahan (Unity)
* Kakipilan/Kohirens (Coherence)
* Pagbibigay Diin (Emphasis)

No comments: